خواص پروبیوتیک ها برای لاغری - ماست پروبیوتیک و کاهش وزن | مجله پوست و مو

ناشر : دانلود آهنگ عاشقانه

خواص پروبیوتیک ها برای لاغری - ماست پروبیوتیک و کاهش وزن | مجله پوست و مو


قبلا در مقاله‌ای تحت عنوان پروبیوتیک‌ها: هر آنچه بایست درباره‌ی آنان بدانید به صورت کامل در مورد پروبیوتیک‌ها صحبت کرده بودیم و توصیه میکنیم ابتدا آن مقاله رو مورد مطالعه قرار دهید.

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های خیلی ریزی هستند که از خاصیت ها خیلیی برخوردارند.

آنان هم در مکمل‌ها و هم در مواد خوراکی تخمیرشده وجود دارند.

پروبیوتیک‌ها سبب خوب شدن عملکرد دستگاه گوارش، تندرستی قلب و اصلاح عملکرد سیستم ایمنی می‌شوند و این تنها چند مورد از مزایای آن‌هاست.

چندین مطالعه در این زمینه نشان می‌دهد که پروبیومتلکا به کم شدن وزن و کم شدن چربی شکمی یاری فراوانی می‌نمایند.

باکتری‌های روده در مرتب کردن وزن جسم اثربخشند.

صدها گونه متفاوت میکروارگانیسم در دستگاه گوارش زندگی می‌کنند.

بیشتر آنان باکتری هستند و اکثر آنان سودمندند. باکتری‌های دوستانه چندین ماده‌ی غذایی باارزش از قبیل ویتامین K و گونه های ویژهی از ویتامین B را تولید می‌کنند.

آنان همینطور به تجزیه‌ی فیبرها که جسم قادر به هضم آنان نیست یاری می‌کند و آنان را به اسیدهای چرب سودمند با زنجیره‌ی کوتاه نظیر اسید بوتیریک بدل می‌سازد.

هر یک از باکتری‌های سودمند روده به یکی از این دو خانواده‌ی اصلی تعلق دارند: bactriodetes و firmicutes که به دید می‌رسد وزن جسم به تعادل بین این دو خانواده از باکتری‌ها وابسته است.

هم مطالعات انسانی و هم جانوری حاکی از آن است که مردم با وزن طبیعی باکتری‌های روده‌ایی متگونه‌تری نسبت به مردم مبتلا به اضافه وزن یا چاقی دارند.

در این مطالعات، نمایان شد که غالب باکترهای روده‌ایی مردم چاق از خانواده‌ی firmicutes بوده و اندکی از آن به خانواده‌ی bacteriodetes تعلق دارد.

چندین مطالعه‌ی جانوری در این زمینه انجام شد و نتایج نشان داد اگر باکتری روده‌ایی موش‌های چاق را به روده‌ی موش‌های لاغر منتقل کنیم، موش‌های لاغر، چاق می‌شوند.

تمام این مطالعات دال بر آن است که باکتری‌های روده‌ایی اثری مقتدرانه در مرتب کردن وزن ایفا می‌کنند.

اثر پروبیوتیک ها در کم شدن وزن و لاغری

پژوهشگران باور دارند که بعضی پروبیوتیک‌های ویژه مانع از جذب چربی مواد خوراکی می‌شوند، این امر با زیاد شدن دفع چربی از مدفوع پژوهشگر می‌شود.

به جمله دیگر، پروبیوتیک‌ها سبب می‌شوند جسم کالری کم‌تری را از خوراکی های استفادهی درو کند.

بعضی از باکتری‌ها، از قبیل لاکتوباسیل‌ها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند.

پروبیوتیک‌ها به طروق دیگر نیز به جنگیدن با چاقی می‌پردازند:

ترشح هورمون کم شدن اشتها: پروبیوتیک‌ها به ترشح هورمون سیری یا همان هورمون کم شدن اشتها یاری فراوانی می‌نمایند. زیاد شدن ترشح این هورمون میزان کالری‌سوزی و چربی‌سوزی را زیاد شدن می‌دهد.

زیاد شدن لنف‌سازها: پروبیوتیک‌ها میزان پروتئین لنف‌ساز را زیاد شدن می‌دهند. همین امر منجر به کم شدن ذخیره‌ی چربی می‌گردد.

همینطور شواهد خیلیی دال بر اینکه چاقی با التهابات در مغز وابسته است، وجود دارد.

پروبیوتیک‌ها با خوب شدن تندرستی روده مرتبطند و التهابات وابسته به دستگاه‌های متفاوت جسم را کم شدن داده و مانعی در برابر چاقی و اضافه وزن هستند.

با این وجود، بایست به دلیل داشته باشید که این مکانیزم به قدر کفایت شناخته شده نیست. تحقیقات زیادتری در زمینه بایست صورت پذیرد.

پروبیوتیک‌های اثربخش در کم شدن وزن و کم شدن چربی شکمی

مطالعات اثبات می‌کند که تیره‌ی ویژهی از تبار لاکتوباسیل‌ها به کم شدن وزن و کم شدن چربی شکمی یاری می‌کنند.

در یکی از این مطالعات، نمایان شد میل کردن ماست‌های شامل لاکتوباسیل‌های fermentum (تخمیری) یا لاکتوباسیل‌های  amylovorus (نشاسته‌خوار)محدودها ۳ تا ۴٪ از چربی جسم را در طی ۶ هفته کم شدن می‌دهند.

یکی دیگر از مطالعات متشکل از ۱۲۵ شرکت‌کننده بود که اثرات مکمل لاکتوباسیل‌های rhamnosus (عصاره‌ی عناب)بر کم شدن وزن و عدم کم شدن وزن را مورد تحقیق قرار داد.

در طول تحقیق ۳ ماهه، خانم های که پروبیوتیک استفاده نموده‌ بودند ۵۰٪ زیادتر از خانم های که دارونما استفاده کرده بودند، وزن خود را از دست دادند.

لاکتوباسیل‌های gasseri (گازدار)

در بین تمام باکتری‌های پروبیوتیک که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، لاکتوباسیل‌های gassei (گازدار) زیادترین اثر را بر کم شدن وزن نشان داده‌اند. مطالعات جانوری متعدد نشان داد که این لاکتوباسیل از خصوصیات ضدچاقی برخوردار است.

بعلاوه، مطالعات بر روی بزرگسالان ژاپنی نتایج متحیرکننده‌ایی در بر داشت.

یکی از مطالعات متشکل ۲۱۰ نفر با چربی شکمی بی‌شمار بود. در این تحقیق نمایان شد که استفاده لاکتوباسیل‌های gasseri (گازدار) به مدت ۱۲ هفته سبب کم شدنِ وزن، چربی دور هیکل‌ها، توده‌ی بدنی کوچکتر و سایز کم و دور باسن ظریف‌تر می‌شود.

افزون بر این، چربی‌های شکمی تا ۸.۵٪ کم شدن می‌یابد. با ابن وجود، زمانی که شرکت‌کنندگان استفاده پروبیوتیک‌ها را متوقف نمودند، ظزف ۱ ماه تمام چربی شکمی آنان بازگشت.

بعضی از پروبیومتلکا از زیاد شدن وزن پیشگیری می‌کند

کم شدن وزن تنها شیوه راه جنگیدن با چاقی نیست. جلوگیری از جمع شدنچربی از آن نیز باارزش‌تر است، به طور نمایان، جلوگیری از شکل‌گیری چربی خیلی حائز ارزش است.

در یک مطالعه‌ی ۴ هفته‌ایی، استفاده گونه ویژهی از پروبیوتیک با فرمول انحصاری vsl#3 مورد مطالعه قرار گرفت و هر روزه به این شرکت‌کنندگان بیش از ۱۰۰۰ کالری خوراکی داده می‌شد، اما استفاده هموقت این حجم خوراکی بعلاوه‌ی این پروبیوتیک ویژه، اضافه نمودن وزن را ممحدوده نمود و مانع از جمع شدنچربی شد.

بعضی از اشکال پروبیوتیک‌ها نیز قادراست ریسک دچار به چاقی و اضافه وزن را زیاد شدن دهند.

تمام مطالعات انجام شده در زمینه‌ی پروبیوتیک‌ها بر فایده آنان در کم شدن وزن صحه نمی‌گذارد.

بعضی از مطالعات نشان دادند که بعضی از گونه های پروبیوتیک‌ها می‌توانند منجر به اضافه وزن شوند و نه کم شدن وزن. از آن جمله این پروبیوتیک‌ها می‌توان به لاکتوباسیل acidophilus، لاکتوباسیل fermentum و لاکتوباسیل ingluviei ذکر نمود.

یکی از مطالعات مروری اخیر به تحقیق ۴ آزمایش بالینی کنترل‌شده پرداخت. نتایج گواه آن بود که پروبیوتیک‌ها سبب کم شدن وزن، توده‌ی بدنی نشده یا میزان چربیِ بدنی مردم مبتلا به اضافه وزن و بزرگسالان چاق را کم شدن نمی‌دهند.

با این وجود، این مطالعه‌ی مروری شامل مطالعات ذکر شده در بالا را نبود و آنان را مد دید نگرفته بود.

پروبیوتیک‌ها تنها تکه‌ایی از پازل هستند.

پروبیوتیک‌ها شامل طیف گسترده‌ایی از خاصیت ها هستند.

با این وجود، اثر آنان بر وزن مغشوش است و به دید می‌رسد اثر آنان به گونه پروبیوتیک ارتباط دارد.

شواهد گواه آن است که لاکتوباسیل gasseri به مردم چاق یاری می‌کند تا وزن و چربی شکمی خود را کم نمایند. بعلاوه، استفاده یک پروبیوتیک ترکیبی معروف به vsl#3 در کنار یک برنامه‌ی خوراکی مملو از کالری قادراست مانع از اضافه وزن شود.

چنانچه دلبستهید تا آنان را امتحان نمائید، می‌توانید هم لاکتوباسیل gasseri و هم vsl#3 را از سایت amazon به صورت آنلاین آماده نمایید.

در انتهای روز، گونه های ویژهی از پروبیوتیک‌هامناسب ‌ترین اثر را بر وزن شما خواهند داشت، به ویژه اگر در کنار یک برنامه‌ی خوراکی سالم و بر مبنای خوراکی های طبیعی باشد.

با این وجود، علت ها متعددی دیگری وجود دارد که استفاده مکملهای پروبیوتیک را در کنار دیگر روش‌های کم شدن وزن تائید می‌کند.