زبان کوچک دو شاخه چیست؟ شکاف کام زیر مخاطی | مجله پوست و مو

ناشر : دانلود آهنگ عاشقانه

زبان کوچک دو شاخه چیست؟ شکاف کام زیر مخاطی | مجله پوست و مو


زبان کوچک دو شاخه (bifid uvula) شکاف غیر عادی یا تقسیم بندی در زبان کوچک یا بافت هایی است که در انتهای نرم کام در سقف دهان آویزان هستند. زبان کوچک دو شاخه همواره به زمان تولد وقتی که دکتر داخل دهان بچه را تحقیق می کند، شناسایی می شود. در بعضی از موارد، چنین مسئلهی قبل از تولد و در طول سونوگرافی معلوم می گردد. در دیگر موارد، شناسایی این مسئله امکان پذیر است اندکی طول بکشد یا یک یافته ضمنی باشد که با هیچ مسئلهی در تندرستی وابسته نیست. با اینحال بعضی از اوقات، زبان کوچک دو شاخه علامت ای از شکاف کام زیر مخاطی است که در آن شکافی در کام دیده می شود.

از آنجایی که این قسمت با لایه مخاطی پوشیده شده است، شناسایی و دیدن شکاف امکان پذیر است اندکی سخت باشد. چنین تقویتی امکان پذیر است تنها در برگیرنده نرم کام باشد یا به سخت کام نیز پیشرفت نمایان کند. در بعضی از موارد شکاف کام امکان پذیر است بدون زبان کوچک دو شاخه رخ دهد. این شکل از مریضی بافت مخاطی کمتری نسبت به مردم سالم دارد. چنین تقویتی امکان پذیر است به بعضی از مسائل دکتری نیز منجر شود.

حقایقی در مورد زبان کوچک دو شاخه:

  • این تقویت همواره در طول دوران نوزادی شناسایی Ù…ÛŒ شود هر چند امکان پذیر است تا دوران نوجوانی Ùˆ بزرگسالی نیز شناسایی داده نشود.
  • بیشتریت قریب به اتفاق شکاف ها Ùˆ زبان Ú©ÙˆÚ†Ú© دو شاخه به دید به ژنتیک وابسته هستند.
  • معالجه این گونه مریضی کلا به مسائلی Ú©Ù‡ در شخص ایجاد شده است ارتباط خواهد داشت.

دلایل بروز زبان کوچک دو شاخه چیست؟

ژنتیک، عاملهای زیست محیطی و مواد سمی قادراست سبب ایجاد چنین تقویتی شود. با اینحال علت اصلی بروز این مسئله هنوز به طور قطعی نمایان نشده است. اگر علت این مسئله ژنتیک باشد، احتمال اینکه بچه آن را داشته باشد به تعداد مردمی که خانواده با مسئله درگیر بوده اند و نزدیک بودن آن عضو از خانواده به کودک، ارتباط خواهد داشت.

زبان کوچک دو شاخه بین هفته هفتم و هفته دوازدهم بارداری رخ می دهد. در مورد دلایل محیطی و سمی، بعضی از عاملهای ریسک سبب زیاد شدن ریسک دچار به چنین مریضی می شود. نمونه های زیر امکان پذیر است در این تقویت دخیل باشد هر چند علت قطعی برای این امر وجود ندارد:

  • سیگار کشیدن در طول دوران بارداری
  • دیابت
  • سوء استفاده مواد مخدر
  • مصرف داروهای ویژه همانند داروهایی Ú©Ù‡ برای مریضی صرع تجویز Ù…ÛŒ شود.
  • مواظبت ضعیف از مادر در طول بارداری
  • دیگر مسائل جسمی

پیامد:

اگر این مریضی یک تقویت جداگانه باشد،پیامد جانبی وابسته با آن وجود نخواهد داشت. با اینحال بایست رابطه این مریضی با شکاف کام تحقیق شود. برای تعیین و شناسایی دقیق چنین تقویتی، دکتر امکان پذیر است فرآیندی به نام نازوفارینگوسکوپی را انجام دهد. در این فرآیند لوله کوچکی در بینی شخص گذاشته می شود تا کام مورد تحقیق قرار گیرد.

مسائل وابسته با صحبت کردن:

شکاف کام امکان پذیر است به مسائلی همانند مسئله در صحبت کردن منجر شود. در این تقویت، شکاف کام امکان پذیر است تا وقتی که بچه آغاز به صحبت کردن نکرده است، شناسایی داده نشود.

مسئله در بلع:

پیامد دیگری که در مورد شکاف کام دیده می شود مسئله در بلع است. این تقویت نیز به دلیل فقدان بافت مخاطی رخ می دهد و بچه در خوراکی میل کردن یا غذا با مسئله مواجه است. چنین مسئلهی اندکی بعد از تولد اشکار می شود و نشان می دهد بچه در مکیدن شیر و غذا با مسئله مواجه است. همواره مسئلهی در تنفس مردم مبتلا به زبان کوچک دو شاخه دیده نمی شود و در زیادتر موارد نوزاد هیچ پیامد واضح و آشکاری از خود بروز نمی دهد.

گزینه های معالجه ای:

زبان کوچک دو شاخه بی آسیب است و همواره احتیاج به معالجه ویژهی ندارد. با اینحال کودکی که با این تقویت به دنیا می آید، بایست برای مسائلی همانند شکاف کام نیز مورد تحقیق قرار گیرد. اگر چنین مسئلهی در بچه وجود داشت، شکاف کام به طور دقیق تحقیق می شود و معالجه مورد احتیاج آغاز می گردد. شکاف کام زیرمخاطی امکان پذیر است به جراحی احتیاج نداشته باشد یا بسته به علامت های موجود به جراحی احتیاج نمایان کند.

صحبت کردن:

یکی از علت ها اصلی برای آغاز معالجه به دلیل مسائلی است که در صحبت کردن شخص ایجاد می شود. اگر شخصی در صحبت کردن مسئله داشته باشد این موضوع اکثر سبب ایجاد صدایی از بینی می شود.

معالجه چنین تقویتی از مانیتور کردن پیشرفت صحبت های شخص و تداخل در صحبت کردن تا گفتارمعالجه ای یا جراحی متغیر خواهد بود. امکان پذیر است شخص با تقویتی به نام نارسایی velopharyngeal( VPI) دست و پنجه نرم کند که در صورت وجود شکاف کام زیر مخاطی دیده می شود. VPI وقتی رخ می دهد که نرم کام به پشت گلو نمی رسد تا بتواند صداهای طبیعی برای صحبت کردن را ایجاد نماید. در چنین تقویتی، جراحی برای بازسازیکام و بستن شکاف ضروری و الزامی خواهد بود. حتی بعد از انجام جراحی هم، ۲۰ درصد بچه ها هنوز مسائلی با VPI خواهند داشت.

در بعضی از موارد، گزینه جانشین برای جراحی، یاری گرفتن از یک دنداندکتر است. او قادراست دستگاه ویژهی بسازد که در دهان قرار می گیرد و به دندان متصل می شود. این دستگاه در رفع کردن مسائل مربوط به صحبت کردن به مردم یاری بی‌شماری می کند.

دیگر مسائل:

اگر نوزاد با بلع و خوراکی میل کردن مسئله داشته باشد، می توان چنین تقویتی را از طریق روش هایی که به مادر آموخته می شود حل کرد.

مردمی که با شکاف کام زیر مخاطی دست و پنجه نرم می کنند امکان پذیر است مسائلی را با مایع موجود در گوش و عفونت های وابسته با آن تجربه نمایند. همین امر سبب می شود توانایی شنیدن در مردم کم شدن نمایان کند.

مسائل وابسته با گوش بایست توسط دکتر کارشناس گوش، حلق و بینی معالجه گردد. معالجه قادراست در برگیرنده مصرف انتی بیوتیک ها یا قرار دادن لوله های تخلیه در پرده گوش باشد. این معالجه بایست به شتاب انجام شود زیرا اگر چنین تقویتی معالجه نشده رها گردد قادراست سبب ایجاد مسائل دائم شنوایی شود و بر روی صحبت کردن نیز اثر بگذارد.

نتیجه گیری:

در زیادتر مردم، وجود زبان کوچک دو شاخه سبب بروز هیچ پیامد ای نمی شود. به همین خاطر چنین مردمی می توانند به زندگی سالم و طبیعی خود دنباله دهند. برای مردمی که شکاف کام زیرمخاطی را تجربه می کنند، امکان پذیر است مسائلی همانند مسئله در صحبت کردن، خوراکی میل کردن و شنوایی ایجاد گردد. مطلب باارزش این است که چنین تقویتی تا حد امحل در مرحله های اولیه شناسایی و ارزیابی گردد زیرا به تاخیر انداختن معالجه امکان پذیر است پیامد همیشگی دنبال داشته باشد.