طب سوزنی چینی برای درمان دیابت | مجله پوست و مو

ناشر : دانلود آهنگ عاشقانه

طب سوزنی چینی برای درمان دیابت | مجله پوست و مو


طب سنتی چینی گونهی معالجه باستانی است که به تدریج در جهان غرب نیز مورد پذیرش مردم قرار گرفت. در قسمتی از سرزمین‌های اصلی چین و کره، این طب سنتی قسمت جدایی ناپذیر از سیستم بهداشت و معالجه محسوب می‌شود. این طب همواره توسط دکتران کارشناس چینی در معالجه دیابت گونه ۱ و ۲ مورد مصرف قرار می‌گیرد. این گونه معالجه اکثر به همراه طب سوزنی و بر اساس اصول متعدد و گیاهان متفاوت انجام می‌شود و برای معالجه مردمی که از دیابت رنج می برند سودمند و اثربخش خواهد بود.

ادعاهای طب چینی:

کارشناسان طب چینی ادعا می‌کنند معالجه ها بایست در مرحله های ابتدایی پیشرفت دیابت انجام شود تا بتواند کارایی و بهره وری آن را به حدبیشتر برساند. تاثیر کلیدی این طب برای معالجه دیابت، توانایی آن برای خوب شدن جریان خون در کل جسم است. این میزان خوب شدن یافته از جریان قادراست برای خوب شدن دیابت خیلی سودمند باشد.

نوروپاتی دیابتی(به معنی آشفتگی در کارکرد اعصاب محیطی جسم است) قادراست فلج کننده باشد. این مریضی اگر پیشرفت کند امکان پذیر است به قطع عضو منجر شود. چنین دردی را می توان با طب سنتی چینی کم شدن داد. نتایج مثبت طب سنتی چینی پایداری و ثبات میزان قند خون برای مردمی که از دیابت گونه ۲ رنج می برند خواهد بود.

کار با سیستم غدد درون ریز:

طب سنتی چینی همه ی این کارها را با برانگیختن سیستم غدد درون ریز انجام می‌دهد. طب سوزنی که در آن سوزن‌های ویژه و خیلی ریزی در نواحی ویژهی از جسم فرو می‌رود قادراست عملکرد هیکل‌های جسم را برانگیختن کند و به معالجه دیابت یاری نماید. تاثیر نوروپاتی دیابتیک امکان پذیر است از طریق طب سوزنی کم شدن نمایان کند.

همینطور معالجه نواحی پانکراس( از طریق نقاط طب سوزنی متعددی که در سرتاسر جسم قرار دارند) با طب سوزنی قادراست اجزای خود ایمنی که در دیابت دخیل است را کم شدن دهد.

طب سوزنی:

ادعاهایی وجود دارد که بیان می‌کند از طریق استفاده طب سوزنی، مردم دیابتی به انسولین کمتری احتیاج خواهند داشت. طب سوزنی در گوش قادراست برای خوب شدن دیابت گونه ۲ سودمند باشد زیرا سیستم عصبی را برانگیختن می کند. طب سنتی چینی و طب سوزنی که در گذشته به مردم دیابتی یاری می‌کردند بایست زیر دید دکتر کارشناس و به دقت مورد مصرف قرار گیرند. این گونه
نظر های خودتون را برای دانلود آهنگ عاشقانه قرار دهید ما نظر های شما رو خوانده و به شما پاسخ خواهیم داد